Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

ONS REGLEMENT

  • Het is niet toegestaan zaken mee te nemen als: drank, blik en glaswerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen zoals paraplu’s met scherpe punten en verboden middelen. Ook dieren zijn verboden op het terrein, evenals foto, film en andere opnameapparatuur.

  • Het is niet toegestaan om op en rondom het terrein folders, flyers of andere zaken te verspreiden zonder toestemming van de organisatie.

  • Handel in en/of gebruik van (soft en/of hard)drugs is ten strengste verboden. Bij overtreding wordt de politie gealarmeerd.

  • Bezoekers betreden en wonen het evenement bij op eigen risico. De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige vorm van lichamelijk of geestelijk letsel als gevolg van een bezoek. Hieronder valt ook eventuele gehoorbeschadiging.

  • Aanwezigen stemmen in met het vastleggen van zichzelf op beeld en geluidsdragers en de openbaarmaking hiervan. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

  • Op en rond het evenemententerrein bent u verplicht zich te houden aan de huisregels en aanwijzingen te volgen van organisatie, beveiliging, medisch team en/of andere partijen betrokken bij het evenement.

  • Het is verboden voor bezoekers jonger dan 18 jaar alcoholische dranken te kopen, aan te nemen of te nuttigen. Bij twijfel wordt gevraagd naar een (geldig) legitimatiebewijs welke u te allen tijde dient te kunnen tonen. • Overtreding van de huisregels kan verwijdering tot gevolg hebben.

  • De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen en/of goederen van bezoeker alsmede voor diefstallen en vermissing.

  • In situaties waarin de huisregels niet voorzien, beslist de organisatie.

VRAGEN

Algemene zaken: contact@aodopnuj.nl

Pers: pers@aodopnuj.nl

Sponsoring: sponsor@aodopnuj.nl

 

ORGANISATIE

Stichting Sjpas + Cultuur Parkstad

Postadres: Akerstraat 44B
6411 HB Heerlen

ADMINISTRATIEF

IBAN: NL21RABO0126685169
BIC: RABONL2U
BTW: NL.817036817B01
K.v.K.14091282